Loading navigation

Actievoorwaarden Campercontact Awards 2023

Algemeen

 1. De Campercontact Awards 2023 (hierna: "de actie") wordt georganiseerd door Campercontact.
 2. De actie heeft als doel om de meest populaire camperlocaties op Campercontact te belonen met de titel 'Camperplaats van het jaar 2023' of ‘Camping van het jaar 2023’.
 3. De actie loopt tot en met 9 april 2023 (hierna: "actieperiode").
 4. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

Deelname

 1. Deelname aan de actie staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres.
 2. Deelnemers kunnen hun stem uitbrengen op de genomineerde camperlocaties in zes deelnemende landen in de categorieën: camperplaatsen en campings.
 3. De genomineerde camperlocaties zijn geselecteerd aan de hand van de hoogste gemiddelde beoordelingen door bezoekers in 2022. Locaties moeten in dat jaar minimaal 15 unieke reviews hebben ontvangen.
 4. Deelnemers kunnen per deelnemend land op één locatie per categorie stemmen.
 5. Deelnemers dienen hun stem per e-mail te bevestigen om stemfraude te voorkomen.
 6. Medewerkers van Campercontact en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Prijs

 1. Deelnemers maken kans op een Dometic CFX3 35 draagbare compressorkoelbox t.w.v. € 799.
 2. De winnaar worden willekeurig gekozen uit alle deelnemers die hun stem hebben uitgebracht en deze hebben bevestigd per e-mail.
 3. De winnaar worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 1. Campercontact is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan de actie.

Overig

 1. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze actievoorwaarden of de actie worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 3. Campercontact behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Campercontact Awards 2023 indien zij in strijd handelen met deze actievoorwaarden of op een andere manier op frauduleuze wijze proberen te stemmen of het stemproces te beïnvloeden.
 4. Campercontact behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te annuleren, op te schorten of te wijzigen, zonder enige aansprakelijkheid voor Campercontact. In dat geval zal Campercontact deelnemers hiervan op de hoogte stellen via de website campercontact.com.