Loading navigation

Algemene boekingsvoorwaarden van Campercontact

Via onze app en website kunt u verschillende campings en camperplekken boeken. Campercontact bemiddelt bij de totstandkoming van de boeking tussen u en de gastheer of ondernemer. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Laatste update: december 2023

1. Over Campercontact

Via de website Campercontact en app kunt u uw overnachting reserveren. Maakt u via onze website een boeking, dan zal de gastheer – de eigenaar of beheerder – de plek ter beschikking stellen. Via de website en app kunt u gebruik maken van het Campercontact’s Reserveringssysteem. Campercontact bemiddelt daarmee bij de totstandkoming van een reisovereenkomst tussen u en de gastheer. De gastheer – de feitelijke aanbieder van de plek – is altijd degene die de door u gereserveerde plek ter beschikking stelt. Campercontact heet voluit “Campercontact B.V.” en is ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel onder nummer 89023455.

U kunt ons ook vinden via deze gegevens:

Vestigingsadres: Oliemolenhof 18A, 3812 PB Amersfoort

E-mail: info@campercontact.com of telefoon: NKC Service & Contact: 033 - 467 70 70

2. Accommodaties via Campercontact

Als u via het boekingssysteem op onze website en/of app een reservering maakt voor een overnachting, kunt u kiezen uit verschillende accommodaties op campings, serviceplekken of Camperplaatsen.

Camperen

Het gaat meestal om een plaats die u kunt boeken, meestal gelegen op een camping of camperpark. De campings zijn verschillend van grootte en aanbod. Bij de gegevens van de camping staat omschreven welke faciliteiten geboden worden en of er bijvoorbeeld activiteiten worden georganiseerd. Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig voor algemeen gebruik en daarnaast bieden sommige campings sanitaire voorzieningen op de (eigen) plaats.

3. Huisdieren

Het is niet op alle plekken gegarandeerd om huisdieren mee te nemen. U dient altijd bij de boeking door te geven of u uw huisdier wilt meenemen. Meestal gelden de volgende voorwaarden:

- de meeste gastheren vragen voor het verblijf van uw huisdieren een vergoeding.

4. Informatie op Campercontact

We doen ons best u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat informatie op onze website per ongeluk onjuist is. Foto’s en overige informatie kunnen onbedoeld een onjuist beeld scheppen. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie modereren en verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in uw boekingsbevestiging gemeld.

5. Beoordelingen

Op onze website vindt u beoordelingen (reviews) van gasten die de locatie hebben bezocht en hebben geboekt. Gasten die via dit platform boeken, krijgen kort na hun verblijf een verzoek om een beoordeling over de plek te geven. Campercontact plaatst de beoordelingen zonder redactionele bemoeienis op de dag dat deze door de gast wordt gegeven. Mocht u een beoordeling niet gepast vinden, dan kunt u dit altijd aan ons laten weten.

Neemt u contact met ons op via email of telefoon:

e-mail:info@campercontact.com

Mocht Campercontact na de beoordeling zelf constateren dat de beoordeling onjuistheden vermeldt of onhebbelijk taalgebruik in de beoordeling is gebruikt, kan een beoordeling worden verwijderd. Voor meer informatie over onze gebruikersvoorwaarden verwijzen wij u graag naar Gebruiksvoorwaarden consument.

6. Boeking en uw gegevens

"Zodra u via het boekingsformulier op de website/app de reservering voor een accommodatie in een bepaalde periode met de daarbij vermelde prijs afrondt door op de bestelknop te klikken, is er sprake van een boeking (hierna: “boeking”).

U ontvangt direct een bevestiging van uw boeking via email. Deze bevestiging is uw boekingsbevestiging. In het boekingsproces vragen we om uw gegevens en die van uw medegasten. We vertrouwen erop dat deze gegevens juist zijn. U bent aansprakelijk voor de verplichtingen die volgen uit de reisovereenkomst, uw (mede)gasten zijn dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons Privacy Statement. Bij een boeking geven wij uw persoonsgegevens door aan de gastheer. Wij vragen ook de gastheer en bijbehorende software zorgvuldig met inachtneming van de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.

7. Reissom en overige kosten

De geldende prijzen voor gebruik van de accommodatie of een arrangement worden vermeld op de website. Prijzen kunnen veranderen. De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden in het boekingsproces vermeld.

Reserveringskosten

De reserveringskosten bedragen €2,- per boeking.

8. Kortingen

Mogelijke kortingen worden getoond tijdens het boekingsproces. Het is niet mogelijk om kortingen te combineren. In het boekingsproces wordt automatisch één korting geselecteerd, dat is de korting die het meeste voordeel voor u biedt. Als er een lastminute- of vroegboekkorting geldt, wordt er geen andere korting berekend.

9. Betaling

een directe boeking

U garandeert uw boeking met een directe betaling van de boeking. De betaling bedraagt 100% van de reissom, reserveringskosten, eventuele en bijbestelde artikelen. Nadat u de volledige reissom hebt betaald, ontvangt u een betaalbewijs via email met een vermelding dat de verschuldigde reissom is voldaan.

10. Geen herroeping – iemand anders in uw plaats?

Nadat u als hoofdboeker of hoofdgast akkoord bent gegaan met deze voorwaarden en de boeking gegevens definitief heeft gemaakt, krijgt u op uw scherm een melding dat de boeking definitief is, daarmee is de overeenkomst via onze website of app online tot stand gekomen. Campercontact verstuurt direct na de boeking per e-mail een bevestiging naar de hoofdgast. De bevestiging wordt geacht de hoofdboeker te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via onze app of web maakt definitief zijn.

De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´koop op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de reisovereenkomst die u via onze site of app boekt.

11. Annuleren

U kunt de reisovereenkomst met de gastheer annuleren. U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 15% van de huursom, inclusief aanvullende opties of extra's die de klant heeft gekozen;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom, inclusief aanvullende opties of extra's die de klant heeft gekozen
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom, inclusief aanvullende opties of extra's die de klant heeft gekozen;
 • bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 75% van de huursom, inclusief aanvullende opties of extra's die de klant heeft gekozen;
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom, inclusief aanvullende opties of extra's die de klant heeft gekozen.

Daarnaast bent u de reserveringskosten en de premie van eventuele verzekeringen verschuldigd.

Wordt een reisovereenkomst geannuleerd die voor meerdere gasten is geboekt, dan dienen annuleringskosten voor alle gasten te worden betaald. Bij sommige onderdelen van arrangementen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.

De annuleringskosten van een op uw verzoek omgeboekte reisovereenkomst zijn minimaal gebaseerd op het kostenpercentage geldig op datum van omboeking van de originele reisovereenkomst.

Gratis annuleren

Sommige accommodaties bieden ‘flexibel annuleren’ aan. Dat betekent dat u deze accommodatie tot een bepaald aantal dagen voor uw aankomstdatum kosteloos kunt annuleren. Dit blijkt uit de presentatie op onze website en wordt op uw boekingsbevestiging vermeld.

12. Uw reisovereenkomst wijzigen

Heeft u een camping geboekt en wilt u in uw reservering wijzigingen aanbrengen? Soms is dat mogelijk.

Let op, aan wijzigingen kunnen kosten verbonden zijn. Wijzigingsverzoeken aan Campercontact worden voorgelegd aan de gastheer/locatie. De gastheer bepaalt of wijziging mogelijk is en of er kosten aan verbonden zijn. Campercontact laat dat zo snel mogelijk aan u weten. Is wijziging niet mogelijk, dan bepaalt u zelf of u vasthoudt aan uw boeking of deze annuleert. Indien een keuze uitblijft of indien u niet tijdig reageert, wordt de overeenkomst conform de oorspronkelijke boeking uitgevoerd. Campercontact rekent een bedrag van max. 22,50 euro voor wijzigingskosten. Natuurlijk kunt u wel altijd annuleren.

13. Wijzigingen door de gastheer

De gastheer kan de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waardoor van de gastheer in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij uitvoering kan geven aan de reisovereenkomst. Zodra deze omstandigheden zich voordoen, moet de gastheer u binnen 48 uur (2 werkdagen) een alternatief gelijkwaardig aanbod voorleggen zonder verdere kosten. Deze verplichting geldt niet indien de oorzaak van de wijziging aan de gast(en) is toe te rekenen.

Het vervangende alternatieve aanbod houdt rekening met:

 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 2. de aard en klasse van de accommodatie;
 3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
 4. de samenstelling van het reisgezelschap;
 5. de bij de gastheer bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken gast(en);
 6. bij de aanmelding bekendgemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de gast(en) van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Wanneer u gebruik wil maken van het alternatieve aanbod, laat u dit binnen 3 werkdagen weten aan de gastheer. Wenst u geen gebruik te maken van het alternatieve aanbod, dan laat u binnen 3 werkdagen weten dat u afziet van het aanbod en de reisovereenkomst ontbindt. De locatie zal dan het door u betaalde bedrag aan huursom namens de gastheer terugbetalen, tenzij de gastheer u zelf terugbetaalt.

14. Verplichtingen van uw gastheer

Uw gastheer is in bezit van alle benodigde vergunningen en heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Uw gastheer is verplicht de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de informatie op de website en zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen u en de gastheer. Eventuele schade in verband met derving van reisgenot die direct toerekenbaar is aan uw gastheer wegens een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst, zal uw gastheer vergoeden. Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar u uw gastheer aan kunt houden is de door u betaalde huursom. U ontvangt geen schadevergoeding indien de schade niet aan uw gastheer is te wijten, of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. u zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade;
 2. onvoorziene omstandigheden voor de gastheer of een derde die bij de uitvoering van de reisovereenkomst is betrokken;
 3. overmacht zoals bedoeld in de wet.

15. Beperking aansprakelijkheid

De gastheer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een annuleringskostenverzekering. De gast zal de accommodatie voor eigen risico gebruiken. De gastheer is niet aansprakelijk voor niet voorziene overlast door activiteiten in de nabijheid van de accommodatie en evenmin voor geluidsoverlast door verkeer, dieren of vanuit gebouwen of terreinen. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de gastheer gelden ook ten behoeve van werknemers van de gastheer, Campercontact en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

16. Verplichtingen gast

Bij aankomst in de accommodatie dient u in het bezit te zijn van een geldig reserveringsbewijs en/of een wettelijk geldig identificatiebewijs. U dient u zich te houden aan de aanwijzingen en huisregels van een gastheer. U dient uw plek in dezelfde staat achter te laten als waarin u deze bij aanvang van uw verblijf heeft aangetroffen.

Klachten?

Op de reisovereenkomst en overige overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. We vinden het vervelend als u niet tevreden bent. Heeft u klachten over de locatie? Laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan uw gastheer, het liefst nog tijdens uw verblijf. De locatie beheerder zal uw klachten in behandeling nemen en samen met u zoeken naar een geschikte oplossing. Lukt het niet om samen met de gastheer tot een oplossing te komen, laat het aan ons weten. We proberen dan samen met u een oplossing te bereiken kunt ons ook bereiken via E-mail: info@campercontact.com. Heeft u klachten over onze website of het boekingsproces, laat het ons zo snel mogelijk weten. We helpen u graag.