Loading navigation

Zakelijkse gebruiksvoorwaarden locatiebeheerder

Welkom bij Campercontact, het online platform voor camperlocaties. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen de verhouding tussen Campercontact ("Bedrijf", "wij" of "ons") en u als aanbieder van een locatie ("Locatiebeheerder", "u" of "uw") op onze website en app ("Diensten"). 

De voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

Vergoeding/betaling 

Het aanbieden van uw locatie op ons platform is gratis. Wij brengen alleen kosten in rekening voor extra promotiemogelijkheden, zoals het claimen van uw locatie, het aanbieden van een premium vermelding of andere diensten in de vorm van reserveren en betalen van locaties.  

Campercontact behoudt zich het recht voor om de kosten en betalingsvoorwaarden voor extra promotiemogelijkheden of andere diensten met de daarbij behorende voorwaarden te wijzigen. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen voordat wij eventuele wijzigingen doorvoeren en ons houden aan de P2B verordening 

Door uw locatie aan te bieden op ons platform, gaat u akkoord met het up to date houden van de beschikbaarheid en informatie over uw locatie, zoals foto's, prijzen en faciliteiten. 

U bent als locatiebeheerder verantwoordelijk voor de inhoud die u op ons platform publiceert na het claimen van uw account. U garandeert dat de informatie die u verstrekt juist, actueel en volledig is.  

Campercontact behoudt zich het recht voor om de publicatie van uw locatie op elk moment te wijzigen, te weigeren, op te schorten of te verwijderen, als wij van mening zijn dat de inhoud niet voldoet aan onze standaarden of gebruiksvoorwaarden. Uiteraard delen wij met u de reden van afwijzing of schorsen.  

Campercontact biedt de mogelijkheid om referral partnerships te sluiten met Europese partners actief in de leisure markt. Hierbij heeft Campercontact het recht om een referral link te plaatsen op het Campercontact platform welke verwijst naar een boekings/betalingsmogelijkheid van uw locatie bij deze geselecteerde partner. Hiermee wordt een Campercontact gebruiker de mogelijkheid geboden om via het Campercontact platform een boeking te plaatsen bij uw locatie via een geselecteerde derde partij (de Partner).  

Aansprakelijkheid 

Als locatiebeheerder bent u verantwoordelijk voor het leveren van uw diensten en het voldoen aan eventuele wettelijke vereisten. 

Campercontact is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van onze Diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen. 

U vrijwaart Campercontact van alle vorderingen, schade en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van onze Diensten of uw schending van deze Voorwaarden. 

Bemiddelingsrol Campercontact 

Campercontact fungeert als bemiddelaar tussen u als locatiebeheerder en de consument die uw locatie boekt. De betaling ontvangt u vanuit partners.  

Campercontact is niet direct betrokken bij de transactie tussen u en de consument en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten die u aanbiedt of die u aanbiedt via een Property Management System (vanaf hier PMS) of channelmanager direct gelieerd aan een PMS.  

Campercontact behoudt zich het recht voor om te allen tijde onze bemiddelingsrol te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.  

Accountregistratie en veiligheid.  

Om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de Diensten, begrijpt u dat u mogelijk een account moet aanmaken. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Diensten, zult u: (a) correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf en/of uw bedrijf verstrekken zoals gevraagd in het registratieformulier van de Dienst (dergelijke informatie zijn de "Registratiegegevens") en (b) de Registratiegegevens onderhouden en onmiddellijk bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Indien u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien het Bedrijf redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft het Bedrijf het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van deze website (of een deel daarvan) te weigeren. U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u kennis krijgt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en het treffen van beveiligingsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en het beoogde gebruik van de Diensten. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens en gerelateerde informatie en inhoud onder bepaalde omstandigheden te verstrekken (zoals in reactie op wettelijke verantwoordelijkheid, wettelijke procedures, bevelen, dagvaardingen of bevelschriften, of om onze rechten, klanten of zaken te beschermen). Houd er rekening mee dat iedereen die toegang heeft tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, toegang heeft tot uw account. U moet dus redelijke maatregelen nemen om deze informatie te beschermen. 

Communicatie  

U gaat ermee akkoord dat u alle mededelingen, overeenkomsten en kennisgevingen die wij in verband met de Diensten verstrekken, elektronisch ontvangt, waaronder per e-mail of notificatie/pushbericht naar de mobiele app die aan uw account is gekoppeld, of door ze op uw account op deze website of anderszins via de Diensten te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoet aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U kunt uw toestemming om notificaties/pushberichten te ontvangen te allen tijde intrekken, maar het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van alle of een deel van de Diensten als u deze toestemming intrekt. 

Door uw locatie aan te bieden op ons platform, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden.  

Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

Contact 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van het platform van Campercontact, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Campercontact via het contactformulier op het platform of via info@campercontact.com. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van een klacht, dan kunt u deze ook voorleggen aan het Europees ODR Platform.

Copyright kennisgeving. Alle Site-ontwerp, graphics, tekstselecties, arrangementen en alle software zijn Copyright © 2023, Campercontact. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

De voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.