Privacy

U juist informeren, dat is het allerbelangrijkste voor de NKC. U mag ervan uitgaan dat wij alles doen om inhoud te laten kloppen. Ook bescherming van privacy staat bij ons voor alles. Persoonlijke gegevens van leden van de NKC, en ook van overige bezoekers van onze sites, worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Wij zullen nooit uw naam of adresgegevens ter beschikking stellen aan derden tenzij deze werkzaam zijn voor de NKC en op hun beurt vertrouwelijke behandeling garanderen. Wij verzoeken u om ons direct aan te spreken, wanneer u vindt dat informatie niet klopt, niet volledig is of wanneer u vindt, of vermoedt, dat niet juist met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Laat dit ons weten via webredactie@kampeerauto.nl of bel Marretje Jelmersma, manager verenigingszaken en verantwoordelijk voor privacyzaken, via +31/0 33 467 70 70.

Toevoeging Disclaimer:

Het voorafgaande staat voorop. Hier mag u ons op aanspreken. Tegelijk geldt dat veel inhoud van onze websites tot stand komt dankzij inbreng van derden, vaak gebruikers zoals u. Het is onmogelijk voor ons om alles te controleren. En ook wij zijn mensen, die fouten kunnen maken. U moet daarom altijd meerdere bronnen raadplegen en zelf verantwoordelijkheid blijven nemen voor uw acties naar aanleiding van wat u leest. Het onderstaande is van toepassing op onze publicaties. Door de informatie te gebruiken, stemt u met de inhoud in.

- Aansprakelijkheid sluiten wij voor zover mogelijk uit. Alle informatie die wij geven is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De NKC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

- De informatie en aanbevelingen op onze websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om inhoud van onze websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van onze websites.

- Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de NKC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NKC. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NKC.

Toevoeging Privacy verklaring

U kunt onze websites bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Het kan echter makkelijk zijn om u te registeren. Dit geldt voor NKC leden, die vaak als lid kunnen inloggen. Het geldt ook voor overige bezoekers, die, indien mogelijk, via aanmaak van profielen het zichzelf makkelijk kunnen maken. Er zijn ook situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Ook is het mogelijk dat unieke codes die samenhangen met uw bezoek aan onze websites worden gebruikt, om inhoud in de toekomst direct aan te passen op uw wensen en behoeftes, en u meer gericht te kunnen informeren over zaken. Om die reden maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die worden opgeslagen op uw computer, en alleen dienen om het u gemakkelijker te maken bij gebruik van onze websites. U kunt overigens desgewenst de mogelijkheid tot gebruik van cookies door derden ‘uitschakelen’ op uw eigen computer. Wij houden ook het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Op onze websites staan links en verwijzingen naar andere sites. Wij kunnen echter niet instaan voor de wijze waarop anderen met privacy omgaan, en adviseren u dan ook eventueel bij hen te controleren hoe met uw privacy wordt omgegaan.

Alles dat hiervoor omschreven wordt over de inhoud van onze websites, geldt tevens voor de informatie, verschaft via ons magazine Kampeerauto, via nieuwsbrieven, via info-mails, via schriftelijke en mondelinge adviezen en via eventuele overige informatieverschaffers.

Het auteursrecht van deze website behoort tot de NKC of derde partijen die hebben gemaakt, met toestemming, dit materiaal (beeld) ter beschikking van de NKC. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan ​​na voorafgaande goedkeuring van de NKC.

Toevoeging Privacybeleid

U kunt onze website bezoeken zonder ons meedeelt wie u bent of enige informatie over uzelf. Het kan echter makkelijker om te registreren. Dit geldt voor NKC-leden die vaak inloggen als lid. Maar het geldt ook voor andere bezoekers die het gemakkelijker voor zichzelf te maken door (indien mogelijk) het creëren van een profiel. Er zijn ook situaties waarbij wij informatie van u nodig, bijvoorbeeld om corresponderen met u, om een ​​reservering te maken of om een ​​aanvraag voor een lidmaatschap. Het is ook mogelijk dat unieke codes, die verband houden met uw bezoek aan onze website, zal worden gebruikt in de toekomst de inhoud aan te passen aan uw wensen en behoeften om te informeren u meer specifiek over bepaalde zaken. Om deze reden zijn we ook gebruik van cookies. Deze zijn klein en eenvoudig gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw computer, en alleen dienen om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Indien gewenst, kunt u ook cookies uitschakelen door derden op uw eigen computer. We hebben ook het aantal bezoekers, de websites waar ze vandaan komen en de provider die toegang geeft tot het internet. De resultaten worden alleen gebruikt in geaggregeerde vorm en niet in een individueel herkenbare vorm. Verzamelde persoonlijke informatie zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden. Met uitzondering van bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer vereist door de wet. Ook, op elk gewenst moment kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Onze website bevat links en verwijzingen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en adviseren wij u contact op met hen hoe uw privacy worden behandeld.

Toevoeging NKC Onderzoeksbeleid

De NKC doet doorlopend onderzoek naar de camperaar en alles wat met camperen te maken heeft. Hiervoor zet de NKC verschillende onderzoeksmethoden in bij diverse doelgroepen (leden, gebruikers, etc.). De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor productontwikkeling en ter verbetering van bestaande producten en diensten.

  • Er worden niet meer gegevens verzameld bij het uitvoeren van onderzoek dan noodzakelijk voor het onderzoek
  • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden
  • De resultaten worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

Marktonderzoek
Door middel van voortdurend onderzoek kunnen wij onze serviceverlening beter afstemmen op de behoefte van de (aspirant-)camperaar.
> Doorlopend middels verschillende onderzoeksmethoden

Advertisement